14.10.2013

Erstatning – kreditorbeskyttelse

Højesteret har den 9. oktober 2013 taget stilling til rækkevidden af kreditorbeskyttelsen i retsplejelovens § 513.

Ifølge § 513 i retsplejeloven beskyttes blandt andet erhvervsevnetabserstatning, hvis erstatningen er holdt klart adskilt fra øvrig formue.

Højesteret udtalte, at fast ejendom erhvervet for erhvervsevnetabserstatning samtidig med optagelse af kreditforeningslån ikke betød, at beskyttelsen mistedes. På erhvervelsestidspunktet var ejendommen derfor beskyttet mod udlæg.

Efterfølgende optagelse af nye kreditforeningslån i ejendommen, som var anvendt til renovering og vedligeholdelse af ejendommen medførte imidlertid, at den tidligere beskyttelse mod udlæg var bortfaldet.

Dommen kan findes her