17.12.2021

Erstatningsnævnet skulle anerkende krav på tabt arbejdsfortjeneste

Østre Landsret den 17. december 2021 pålagt Erstatningsnævnet at anerkende at være forpligtet til at betale tabt arbejdsfortjeneste i en periode, hvor skadelidte havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge.

En skadelidt at havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra Erstatningsnævnet frem til han overgik til arbejdsløshedsdagpenge. Efter perioden med arbejdsløshedsdagpenge på ca. 1 år sygemeldte skadelidte sig igen.

Tvisten mellem parterne gik på om skadelidte i den perioden på ca. 1 år, hvor han modtog arbejdsløshedsdagpenge, også var berettiget til tabt arbejdsfortjeneste. Parterne var enige om, at skadelidte var berettiget til tabt arbejdsfortjeneste i perioderne før og efter perioden med arbejdsløshedsdagpenge.

Byretten frifandt Erstatningsnævnet.

Landsretten pålagde Erstatningsnævnet at anerkende forpligtelsen til at betale tabt arbejdsfortjeneste i perioden, hvor skadelidte havde modtaget tabt arbejdsfortjeneste.

  1. Landsretten udtalte, at der galt en formodning for, at skadelidte som følge af raskmeldingen kunne påtage sig arbejde, hvis de relevante skånehensyn var iagttaget.
  2. Landsretten fandt i den konkrete sag, at skadelidte havde afkræftet formodningen for, at han kunne Landsretten finder på den anførte baggrund, at skadelidte havde godtgjort, at han på trods af raskmeldingen ikke var rask nok til at påtage sig et arbejde.

Se Østre Landsrets dom her

Se Københavns Byrets dom her

Kontaktperson: Christian Riewe