07.02.2015

Et kortvarigt parkeret køretøj var ikke brug som trafikmiddel

Vestre Landsret har i dom af 6. februar 2015 ændret Retten i Koldings dom af 23. september 2013 i en sag om en trafikulykke, hvor et parkeret køretøj blev påkørt.

En bil var standset ved et færdselsuheld og midlertidigt henstillet i vejsiden, da føreren ville hjælpe en forulykket cyklist. Efter ca. 15-25 min. påkørte en bagfra kommende bilist den henstillede bil, hvorved der sket personskade.

Byretten havde henført ulykken under færdselslovens objektive ansvarsbestemmelse, da det lagdes til grund, at den henstillede bil fortsat var i brug som trafikmiddel.

Landsretten ændrede dommen, hvorved der blev lagt vægt på, at parkeringen ikke skyldtes forhold ved bilen, men udefra kommende forhold. Dette var afgørende for, at bilen ikke havde været i brug som trafikmiddel, hvorfor der ikke var objektivt ansvar. Føreren havde i øvrigt ikke udvist ansvarspådragende forhold.

Anket.

HOVEDFORHANDLES I HØJESTERET 21. MARTS 2016

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg