01.04.2016

Færdselslovens objektive ansvarsregel

Højesteret har den 1. april 2016 afsagt dom i en sag om fortolkning af den objektive ansvarsregel i færdselslovens § 101.

Ved passage af en ulykke på en landevej standsede en bilist for at yde førstehjælp. Bilisten parkede sin bil i vejsiden både placeret med et hjulpar i rabatten og et hjulpar på vejbanen.

Ca. 20-30 minutter senere blev den parkede bil påkørt af en bil.

Højesteret skulle tage stilling til, hvorvidt den parkerede bil fortsat var i brug som trafikmiddel, hvilket ville betyde, at påkørslen ville være et færdselsuheld og dermed omfattet af den objektive ansvarsregel.

Højesteret udtalte:

A påkørte B’s bil, som hun havde parkeret i vejkanten for at hjælpe til i forbindelse med et forudgående færdselsuheld, som hun ikke var impliceret i. B’s bil var under disse omstændigheder ikke i brug som trafikmiddel, da påkørslen skete, og Højesteret tiltræder på denne baggrund, at Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s ikke hæfter på objektivt grundlag i medfør af færdselslovens § 103, stk. 1, jf. § 101, stk. 1.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg