11.06.2018

Følger efter vridskade ikke anerkendt af Ankestyrelsen

Retten i Nykøbing Falster har den 11. juni 2018 afvist at ændre en afgørelse fra Ankestyrelsen om at en ulykke ikke skulle anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.

Den skadelidte havde fået et vrid af knæet under arbejdet i forbindelse med at han havde trådt forkert under en arbejdsproces.

Ved kontakten til egen læge nogle måneder efter ulykken, hvor skadelidte havde gener fra knæet, blev der alene beskrevet vekslende gener fra knæet ligesom det ikke blev nævnt, at generne var opstået efter vridet.

En kollega havde hørt skadelidte ømme sig i forbindelse med vridet.

Retten frifandt Ankestyrelsen, idet bevisbyrden for, at der var sket en skade ved vridet var løftet.

Se dommen her