03.06.2016

Forsikringsselskab kunne ikke optræde som mandatar for forsikringstager

Københavns Byret har i dag den 3. juni 2016 afsagt kendelse i en sag, hvor et ansvarsforsikringsselskab ønskede at optræde som mandatar for en forsikringstager.

Kendelsen lyder:

Efter retsplejelovens § 124, stk. 3, må foreninger, interesseorganisationer og lign. som mandatar udføre retssager for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde. Efter det foreliggende lægger retten til grund, at [X] A/S er forsikringstager hos [Y] Forsikring A/S, der driver erhvervsmæssig forsikringsvirksomhed i aktieselskabsform, og at der således ikke består et forenings-/medlemsforhold mellem [Y] Forsikring A/S og [X] A/S som omhandlet i den nævnte bestemmelse. [Y] Forsikring A/S kan derfor ikke optræde som mandatar for [X] A/S.

Kontaktperson: Christian Riewe