10.04.2019

Forsvaret ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse

Retten i Glostrup har den 10. april 2019 pålagt Forsvaret erstatningsansvar for, at en værnepligtig under en øvelse blev ramt i hovedet af et panserværn.

Under en udholdenhedsøvelse i sump og mørke gik skadelidte, andre værnepligtige og overordnede på række og tættere på hinanden end de normale 5 meter. Endvidere havde de aftaget deres hjelme.

Skadelidte blev ramt i hovedet af et panserværn som den forangående værnepligtig bar øverst og på tværs af sin rygsæk. Skadelidte blev ramt i hovedet, da den anden værnepligtige vendte sig om.

Skadelidte fik en alvorlig hjernerystelse som følge af slaget mod hovedet.

Retten pålagde Forsvaret ansvar for ulykken med følgende begrundelse:

Henset til, at deltagerne var blevet beordet til at tage hjelmen af, uanset, at der ikke var nogen umiddelbar forestående øvelse, der nødvendiggjorde dette og at dette skete under de givne vanskelige forhold og på et tidspunkt, hvor det må have stået befalingsmændene klart, at deltagerne ikke overholdt den sædvanlige sikkerhedsafstand på 5 meter, da finder retten, at sagsøgte som arbejdsgiver må bære ansvaret for den skete ulykke.

Se dommen her

Dommen er anket til Østre Landsret.