16.04.2021

Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse

Østre Landsret frifandt den 16. april 2021 Forsvaret for erstatningsansvar i forbindelse med, at en værnepligtig under en øvelse blev ramt i hovedet af et panserværn.

Under en udholdenhedsøvelse i sump og mørke gik skadelidte, andre værnepligtige og overordnede på række og tættere på hinanden end de normale 5 meter. Endvidere havde de aftaget deres hjelme.

Skadelidte blev ramt i hovedet af et panserværn som den forangående værnepligtig bar øverst og på tværs af sin rygsæk. Skadelidte blev ramt i hovedet, da den anden værnepligtige vendte sig om.

Skadelidte fik en alvorlig hjernerystelse som følge af slaget mod hovedet.

Østre Landsret frifandt Forsvaret med bemærkninger om, at der ikke var handlet ansvarspådragende eller kunne pålægges ansvar efter DL 3-19-2.

Retten i Glostrup var nået til det modsatte resultat.

Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen.