07.02.2015

Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet

Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er for afskedigelser der foretages den 1. februar 2015 eller senere forenklet og lyder nu:

§ 2a

Stk. 1: Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år , opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

Stk. 2: Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning.

Herefter er der ikke undtagelse til reglen, hvis funktionæren overgår til pension. Endvidere er der ikke længere krav på 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg