17.02.2012

Gartneri ansvarlig for ulykke med fuldautomatisk afstandsrobot

Vestre Landsret har den 10. februar 2012 stadfæstet en dom fra Byretten i Århus, der pålagde et gartneri at betale forsørgertabserstatning i forbindelse med en arbejdsulykke, hvor en specialarbejder var blevet fastklemt i en fuldautomatisk afstandsrobot.

Specialarbejderen døde ca. 5 måneder senere af de skader han pådrog sig i forbindelse med ulykken.

Gartneriet var blevet pålagt en bøde på kr. 45.000 for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, hvilken bøde var stadfæstet af Vestre Landsret i en tidligere dom.

Forud for sagen om forsørgertabserstatning havde gartneriet accepteret at betale erstatning til boet efter specialarbejderen, herunder kr. 1,2 mio. i erhvervsevnetabserstatning.

Specialarbejderens efterladte samlever og samleverens særbarn rejste krav på forsørgertabserstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Gartneriet bestred i sagen at have handlet ansvarspådragende og gjorde gældende, at specialarbejderen selv var skyld i ulykken, ligesom gartneriet bl.a. gjorde gældende, at samleveren og samleverens særbarn var afskåret fra at rejse sine krav, fordi boet efter medarbejderen havde indgået forlig.

Gartneriet fik ikke medhold i nogle af sine synspunkter.

Samleveren og samleverens særbarn var ikke arvinge i boet efter medarbejderen.

Kontaktperson: Christian Riewe