Digital tinglysning – forældelsesfristen i erstatningssager forlænget. 02.06.2014

Digital tinglysning – forældelsesfristen i erstatningssager forlænget.

Folketingets Finansudvalg har netop tiltrådt et aktstykke, der betyder,

”at der i sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem ikke vil blive påberåbt, at forældelse er indtrådt forud for den 31. december 2014. Endvidere vil det ikke blive påberåbt, at et erstatningskrav, som rejses inden den 31. december 2014, skulle have været fremsat tidligere”.

Det fremgår endvidere af aktstykket,

”at tekstanmærkning nr. 114 på finanslovsforslaget for 2015 vil være justeret mhp. at sikre, at forældelse heller ikke påberåbes i perioden fra den 1. januar 2015 og frem til 1. juni 2016”.

Se nærmere her

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg