Lov om erhvervsdrivende fonde ændret 04.06.2014

Lov om erhvervsdrivende fonde ændret

Ny lov om erhvervsdrivende fonde vedtaget.

For at søge at imødegå nedlæggelse af fondsejede arbejdspladser har folketinget vedtaget ændringer i loven om erhvervsdrivende fonde.

I tråd med aftalerne om Vækstplan DK om, at forholdene for de erhvervsdrivende fonde skal forbedres, er loven ændret, så overtagelse af virksomheden kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal der således ikke betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden.

Se pressemeddelelsen

Kontaktperson: Christian Riewe