04.04.2014

Højesteret har afvist at nedsætte differencekrav

Differencekrav skulle ikke nedsættes med et beløb svarende til, hvad skadelidtes erstatning efter arbejdsskadesikringsloven var blevet nedsat med som følge af, at skadelidte var berettiget til forhøjet pension. 

En tjenestemand blev under sit arbejde påkørt af et motorkøretøj, der var ansvarsforsikret i Tryg Forsikring. Skaden blev anerkendt som en arbejdsskade. Tjenestemanden blev senere som følge af utjenstdygtighed efter arbejdsskaden afskediget, og han blev tilkendt til­skadekomstpension.  Arbejds­skadestyrelsen nedsatte tjenestemandens  erhvervsevnetabserstatning med 2/3 af det beløb, hvormed den almindelige tjenestemandspension blev forhøjet som følge af tilskadekomsten.

Sagen for Højesteret angik, om tjenestemandens krav mod Tryg Forsikring efter erstatningsansvarsloven skulle nedsættes med et beløb svarende til, hvad hans erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven var blevet nedsat med som følge af, at han var berettiget til forhøjet pension. Højesteret afviste at der skulle ske en sådan nedsættelse. Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs dommen her