19.05.2014

Højesteret tilkender efterladt erstatning for psykisk skade

Højesteret har den 14. maj 2014 tilkendt en efterladt erstatning for psykisk skade. Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

Sagen var anlagt mod Erstatningsnævnet og handlede om erstatning til en efterladt for den psykiske skade hun pådrog sig, da hun modtog underretning om, at hendes to døtre på 2 og 7 år var blevet dræbt af børnenes far ved overskæring af halspulsårene.

Højesteret lagde vægt på omstændighederne ved drabene og tillagde det ikke betydning, at den efterladte hverken havde overværet drabene eller var kommet til stede kort tid efter, men alene modtaget underretning efterfølgende.

Sagen blev ført af advokat Christian Dyrhauge-Klargaard, Svendborg.

Læs dommen her