14.02.2013

Hovedentreprenør ansvarlig.

Hovedentreprenør dømt som ansvarlig for skade på forbipasserende som følge af nedfaldende løst stilladsbræt på grund af manglende koordinering.

Retten i Århus har ved dom af 18. december pålagt en hovedentreprenør at betale erstatning til en renovationsarbejder, som blev ramt af en stilladsplade, der faldt ca. 10 meter ned, fordi det ikke var ordentligt fastgjort.

Stilladspladen var monteret ved en stilladshejs.

Stilladset var opstillet af et stilladsfirma, men hejsen var blevet tilføjet efterfølgende af en selvstændigt virkende 3. mand.

Stilladsfirmaet var blevet dømt som udebleven under sagens forberedelse, men sagen blev videreført mod hovedentreprenøren og stilladshejsfirmaet.

Retten konstaterede, at stilladset på tidspunktet for ulykken havde været fejlmonteret, da låsebrættet, der skulle have holdt stilladspladen på plads, var blevet monteret på den udvendige side af stilladset.

Retten fandt det ikke bevist, at stilladshejsfirmaet havde afmonteret og efterfølgende fejlmonteret låsebrættet ved monteringen af hejsen. Stilladshejsfirmaet blev derfor frifundet for ansvar.

Hovedentreprenøren havde imidlertid efter rettens opfattelse ikke ført et fornødent tilsyn med stilladskonstruktionen eller sikret sig en forsvarlig koordinering mellem de enkelte underentreprenører. Da man ikke havde sikret sig, at nogen havde ført et afsluttende tilsyn eller kontrol med stilladset, havde hovedentreprenøren handlet ansvarspådragende.

Retten mente endvidere, at medicinsk smertebehandling var ?en vis lægelig behandling?, og at skadelidte derfor var berettiget til svie- og smertegodtgørelse i hele sygeperioden.

Advokatfirmaet bjørsts kommentarer
Afgørelsen illustrerer, at hovedentreprenøren har et ansvar for at opstillede hjælpemidler vedblivende er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Hovedentreprenøren skal sikre sig, at stilladser og lignende konstruktioner opstilles forskriftsmæssigt og føre tilsyn med, at det ikke under brug eller ved ændringer i konstruktionen bliver farligt.

Dommen er også udtryk for, at der i relation til svie- og smertegodtgørelse ikke stilles store krav til den behandling, som skal skadelidte skal være undergivet.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg