26.09.2018

Ikke grundlag for ændring af mén og erhvervsevnetab

Retten i Glostrup har den 19. september 2018 frifundet Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Tryg Forsikring A/S i en arbejdsskadesag om størrelsen af varigt mén og erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven og erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven.

Retten fandt efter en konkret vurdering og 4 udtalelser fra Retslægerådet ikke grundlag for at ændre det skøn Ankestyrelsen havde foretaget af størrelsen af det varige mén. Heller ikke det skøn Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde foretaget af erhvervsevnetabet fandt retten grundlag for at ændre.

Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Tryg Forsikring A/S blev derfor frifundet.

Se dommen her

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg