08.11.2018

Ikke tilstrækkeligt bevis for årsagssammenhæng til tennisalbue

Vestre Landsret har den 8. november 2018 afsagt dom i en ankesag, hvor en skadelidt efter arbejde med at samle ventiler var blevet sygemeldt som følge af en tennisalbue.

Den ansatte havde samlet ventiler og havde i arbejdsprocessen manuelt tilspændt møtrikker med to forskellige momentnøgler.

Der var anlagt retssag mod arbejdsgiver og Ankestyrelsen med påstand om, at de skulle anerkende, at der var årsagssammenhæng mellem arbejdsprocessen og tennisalbuelidelse.

Under retssagen blev der afholdt syn og skøn ligesom Retslægerådet var spurgt om årsagssammenhæng ad flere omgange.

Såvel Retten i Sønderborg som Vestre Landsret frifandt arbejdsgiver og Ankestyrelsen, idet det ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at tennisalbuelidelsen var forårsaget af arbejdet.

Vestre Landsrets dom

Retten i Sønderborgs dom

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg