09.11.2016

Kommune ikke ansvarlig for fremmed håndværkers fald

Retten i Randers har den 9. november 2016 afsagt dom i en sag om en elektrikers fald i forbindelse med at han skulle ind på et plejehjem og udføre elektrikerarbejde.

Skadelidte gik som han plejede ind til plejehjemmets køkken via bagindgangen.

I forbindelse med at han trådte på et træliste langs en rampe gled han og brækkede anklen. Dagen efter blev trælisten fjernet. De ansatte i plejehjemmets køkken havde tidligere beklaget sig over listen til plejehjemmets ledelse, men efter bevisførelsen kunne det ikke med sikkerhed fastslås om det var fordi listen havde været glat eller det var på grund af listens udseende.

Kommunen, som drev plejehjemmet, blev frifundet for ansvar, da det ikke kunne bevises, at årsagen til faldet var at listen havde været glat på ulykkesdagen.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg