15.05.2014

Læssested ansvarlig for chaufførs ulykke. Efterfølgende videoovervågning ikke tillagt betydning.

Retten i Horsens har den 2. maj 2014 afsagt dom i en sag, hvor en fremmed chauffør kom til skade ved at få en palle fra den elløftevogn hun selv kørte ned i hovedet. Retten tillagde ikke forsikringsselskabets hemmelige optagelser af skadelidte betydning i relation til følgerne af ulykken.

Det var en truckfører på læssestedet, som ved på grund af et fejlskøn havde vurderet højden til lastbilens overligger forkert, da en stak paller skulle læsses på chaufførens elløftevogn. Da chaufføren skulle køre elløftevognen ind i lastbilen stødte den øverste palle mod lastbilens overligger, hvorved chaufføren fik pallen i hovedet.

Chaufførens beskrivelse af ulykken blev lagt til grund, og arbejdsgiver blev frifundet. Læssestedet blev imidlertid pålagt erstatningsansvar efter DL 3-19-2.

På baggrund af en udtalelse af Retslægerådet blev det lagt til grund, at ulykken havde udløst chaufførens gener. Forsikringsselskabet havde i hemmelighed overvåget chaufføren ved at filme hende 15 gange i private situationer for at imødegå chaufførens subjektive beskrivelse af sine gener. Optagelserne blev ikke tillagt betydning.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg