21.06.2016

Malermester ansvarlig for malers fald fra stige

Retten i Odense afsagde den 20. juni 2016 dom i en sag, hvor en maler væltede sidelæns med en stige, der var stillet op af en tagrende.

Maleren var udlånt til malermesteren, og der var ikke givet nærmere instruktion om opgavens omfang eller sikkerhedsinstruktion i øvrigt. Maleren var nyuddannet og havde ikke tidligere i nævneværdigt omfang arbejdet med større stiger end mindre trappestiger.

Maleren satte stigen op af en tagrende for at male vinduer i førstesals højde, og da maleren skulle ned ad stigen skred den sidelæns langs med tagrenden.

Stigen var ikke fastgjort eller sikret i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning om transportable stiger.

Retten pålagde malermesteren ansvar for manglende tilrettelæggelse af arbejdet og manglende tilsyn.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg