02.02.2015

Ny vejledning om erhvervssygdomme

10. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er nu udkommet. Vejledningen beskriver, hvad Arbejdsskadestyrelsen lægger vægt  på i afgørelser om anerkendelse af erhvervssygdomme.

I forhold til den tidligere udgave er vejledningen inddelt i nye kapitler. Der er nye afsnit vedrørende blandt andet hudsygdomme (kontakteksemer), hudkræft, næse- og bihulekræft og afsnittene om medicinsk dokumentation er opdateret med Erhvervssygdomsudvalgets drøftelser siden sidste udgivelse af vejledningen i efteråret 2013.

Fra 1. februar 2015 gælder en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 og en ny fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Se mere her