02.03.2020

Også på Grønland skal der glatførebekæmpes

Retten i Grønland har den 18. februar 2020 afsagt dom i en sag, hvor en beboer faldt uden for sin ejendom.

Retten lagde til grund, at den sti beboeren færdedes på var en del af stisystemet i området.

Retten lagde endvidere til grund, at der ikke var glatførebekæmpet på stien og ikke havde været det i flere dage.

Retten udtaler bl.a.:

Retten finder på denne baggrund, at stien, hvor ulykken skete, var omfattet af pligten til snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til vintervejvedligeholdelsesregulativet,
og retten lægger ligeledes til grund, at sådan snerydning og og glatførebekæmpelse ikke var sket i fornødent omfang, hvilket var årsag til ulykken.

Se dommen her

Kontaktperson: Peter Giersing