23.04.2019

Østre Landsrets kendelse om værneting i Danmark for udenlandsk chaufførs krav mod udenlandsk arbejdsgiver

Østre Landsret har i en kendelse af 23. april 2019 stadfæstet en kendelse fra Københavns Byret, hvorefter der er værneting i Danmark for en rumænsk chaufførs krav på efterbetaling af løn, feriepenge, godtgørelse, m.v. i anledning af en ansættelse hos en slovakisk vognmandsvirksomhed.

Den rumænske chauffør udførte sit arbejde som eksportchauffør med base i Kastrup, og med transporter primært til de nordiske lande.

Byrettens kendelse er tidligere omtalt her:

https://advokatkontoret.dk/vaerneting-i-danmark-for-rumaensk-eksportchauffors-efterbetalingskrav-mod-slovakisk-arbejdsgiver/

Østre Landsret citerer i sin kendelse fra EU-domstolens afgørelse i Ryanair-sagen, hvor det blev tillagt væsentlig betydning, hvor et fly, som kabinepersonalet udførte deres arbejde i, havde sin base, og ikke hvor flyet var indregistreret.

Københavns Byret skal nu tage stilling til, om der efter de regler der gælder i Danmark, kan rejses krav på efterbetaling, m.v.

Chaufføren blev aflønnet med 381 EUR per måned i 2011 stigende til 458 EUR i 2014, som efter det oplyste udgør minimumslønnen i Slovakiet.

Se Østre Landsrets kendelse her

Kontaktperson: Christian Riewe