26.05.2016

Overtagelse af buslinie ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

Højesteret afsagde den 24. maj 2016 dom i en sag et antal ansatte havde anlagt mod et busselskab, som havde overtaget en buslinie.

Busselskabet havde efter et udbud overtaget en rute og fra tidligere busselskab billetborde, chaufførtasker, møntborde, byttepenge og alle chaufførerne. De leasede busser var ikke overtaget.

Højesteret fandt ikke, at enheden havde bevaret sin identitet og overtagelsen dermed var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, da det væsentligste fysiske element i buskørslen – busserne – ikke var overtaget. Det gjorde ikke nogen forskel, at busserne var leasede.

Højesteret fandt heller ikke, at chaufførerne kunne påberåbe sig aftalen mellem det nye busselskab og udbyderen, som i udbudsmaterialet havde anført, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle anvendes.