02.03.2007

Påregneligt for arbejdsgiver at der blev brugt uforsvarlig metode

Retten i Kolding afsagde den 14. februar 2007 dom i en sag om arbejdsgivers erstatningssvar overfor en medarbejder.

Skadelidte arbejdede som plukker i en afdeling i en virksomhed, der opbevarede og distribuerede forskellige varer til brug for supermarkedskæder.

I afdelingen var der fællesbonus på baggrund af individuel akkord, som blev offentliggjort på opslagstavler.

Skadelidte havde modtaget kort sidemandsoplæring inden opstart. Ifølge skadelidte og 2 kolleger var det en almindelig anvendt metode at træde op på gaffelstableren for at nå varer i reolerne på 2. og til dels 3. hylde, istedet for at hente den ene stige der var til rådighed eller afvente større truck. I forbindelse med en sådan procedure faldt skadelidte ned og fik angiveligt et knæk i ryggen.

3 arbejdsledere afgav forklaring for virksomheden om, at de kun en enkelt gang hver havde observeret denne metode og havde påtalt det. Instruktion imod den anvendte metode skulle endvidere være givet jævnligt og offentliggjort på opslagstavle.

—-

Retten fastslog at bevisbyrden for instruktion påhvilede arbejdsgiver, og at denne ikke var løftet. Der var således ikke tale om instruktionsstridig adfærd og derudover en almindelig brugt metode – som pga. det høje arbejdspres ikke var upåregnelig for arbejdsgiveren – og som parterne var enige om var uforsvarlig. Endvidere var der ikke ført et effektivt tilsyn. Arbejdsgiveren blev derfor fundet ansvarlig.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg