13.06.2016

Patientskadeankenævnet – ændring til skade for klager

Højesteret har den 13. juni 2016 afsagt dom anerkendelse af en patientskade og om upåklagede afgørelser kunne ophæves.

Sagen vedrørte om Patientskadeankenævnet – til skade for tilskadekomne – kunne ophæve Patientforsikringens afgørelser om erstatning og godtgørelse i forbindelse med, at tilskadekomne klagede over Patientforsikringens afslag vedrørende yderligere erstatning.

Højesteret har tidligere i U.2005.1520H fundet, at Patientskadeankenævnet var berettiget til at træffe den materielt rigtige afgørelse om erstatningspligt, selvom der ikke var klaget over, hvorvidt der var erstatningspligt.

Højesterets flertal fastslog i denne sag, at Patientskadeankenævnet som led i klagesagens behandling var berettiget til at ophæve Patientforsikringens afgørelser om erstatning og godtgørelse. Dette gjaldt, selv om afgørelserne om erstatning og godtgørelse ikke var påklaget til Patientskadeankenævnet.

Højesterets mindretal udtalte, at Patientskadeankenævnet ikke var berettiget at ophæve Patientforsikringens upåklagede afgørelser om tilkendelse af erstatning og godtgørelse.

Højesterets flertal udtalte:

Vi finder efter det anførte, at ankenævnet som led i klagesagens behandling var berettiget til ikke alene at ophæve Patientforsikringens afgørelse om erstatningspligt, men også at ophæve Patientforsikringens afgørelser om erstatningsfastsættelse mv. Dette gælder, selv om hverken afgørelsen om erstatningspligt eller de tidligere afgørelser om erstatning og godtgørelse var påklaget til ankenævnet.