01.01.2014

Regulering af satser i EAL for 2014

Satserne i EAL er reguleret pr. 1. januar 2014:

Svie- og smerte pr. dag udgør 185 kr.
Svie- og smertemax. udgør 71.500 kr.
Méngodtgørelse – 100% – udgør 817.500 kr.
Méngodtgørelse – 120% – udgør 980.500 kr.
Erhvervsevnetabserstatning udgør max. 8.584.000 kr.
Kapitalbeløbgrundlag for unge under 15 år: 393.500 kr.
Forsøgertabserstatning udgør max. 918.500 kr.
Overgangsbeløb udgør 154.000 kr.