07.12.2017

Satser efter erstatningsansvarsloven fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 stiger taksterne efter erstatningsansvarsloven:

Svie- og smertegodtgørelse betales med 200 kr. pr. dag og maksimumbeløbet udgør 76.500 kr.

Méngodtgørelsen for 100% mén udgør 879.000 kr.

Erhvervsevnetabserstatning kan maksimalt udgøre 9.227.500 kr.

Yderligere beløb kan findes her:

Se bekendtgørelsen