25.11.2020

Styrelsen for Patientklager udtrykker kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død.

Styrelsen for Patientklager har den 25. november 2020 udtrykt kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død og udtalt, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig lægelige standard.

Sagen er omtalt og hændelsesforløbet beskrevet grundigt i nyhed den 18. august 2020 i forbindelse med at Patienterstatningen traf afgørelse.

Den 7. februar 2020 afgik chefredaktøren ved døden, som følge af vagtlægen og hospitalets manglende behandling af nekrotiserende fasciitis, efter chefredaktøren den 5. februar 2020 blev påkørt på cykel af en uopmærksom bilist.

Styrelsen for Patientklager har i afgørelse af 25. november 2020 truffet afgørelse om, at udtale kritik af lægevagtens behandling, samt behandlingen på akutmodtagelsen og ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital den 7. februar 2020.

Styrelsen for Patientklager lagde til grund, at akutmodtagelsen og ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital på baggrund af chefredaktørens almene tilstand ved indlæggelsen den 7. februar 2020, burde have iværksat relevant operation på et tidligere tidspunkt, hvorfor behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen for Patientklager lagde til grund, at lægevagten på baggrund af de modtagne oplysninger, burde have henvist til en akut konsultation, samt at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på den telefoniske henvendelse, hvorfor behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Sagen er bl.a. omtalt i medier her: Se BT’s omtale af sagen her

Kontaktperson: Louise Frændemark