Tilbage

Tag: arbejdsskade

Tabt arbejdsfortjeneste i en arbejdsskadesag forfalder løbende 22.03.2022 Tabt arbejdsfortjeneste i en arbejdsskadesag forfalder løbende Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab 23.02.2021 Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet 01.04.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet Højesteret pålægger dækfirma ansvar for kundes skade 18.06.2014 Højesteret pålægger dækfirma ansvar for kundes skade Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning 04.06.2014 Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning Arbejdsgiver ansvarlig for tungt løft 06.06.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for tungt løft Dødsulykke – erstatning ikke nedsat på grund af egen skyld 28.02.2012 Dødsulykke – erstatning ikke nedsat på grund af egen skyld Periodisering af tabt arbejdsfortjeneste 18.12.2009 Periodisering af tabt arbejdsfortjeneste Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov. 28.01.2005 Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov. Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob 23.12.2003 Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob