Tilbage

Tag: bevisbyrde

Bortvisning af medarbejder uberettiget 24.03.2014 Bortvisning af medarbejder uberettiget Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over slange 12.02.2014 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over slange Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad 16.04.2012 Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad Højesteret underkender krav om diagnose 19.08.2010 Højesteret underkender krav om diagnose Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsen 07.12.2009 Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsen Landsretsdom vedrørende bevisbyrden for omstændighederne ved en arbejdsulykke 23.11.2009 Landsretsdom vedrørende bevisbyrden for omstændighederne ved en arbejdsulykke Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse 18.11.2009 Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse Årsagssammenhæng 27.05.2009 Årsagssammenhæng Opsigelse under barselsorlov. 26.11.2004 Opsigelse under barselsorlov.