Tilbage

Tag: ferie

Højesteretsdom om tabt arbejdsfortjeneste i ferieperiode 04.09.2009 Højesteretsdom om tabt arbejdsfortjeneste i ferieperiode Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie. 03.06.2004 Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie.