Tilbage

Tag: fratrædelsesgodtgørelse

Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet 07.02.2015 Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet