Tilbage

Tag: Funktionærloven

Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet 07.02.2015 Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet Funktionærloven fandt ikke anvendelse mellem familieplejer og kommunen. 10.01.2005 Funktionærloven fandt ikke anvendelse mellem familieplejer og kommunen.