Tilbage

Tag: konkurrerende gener

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for kranulykke 21.06.2023 Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for kranulykke Ankestyrelsen genoptager tidligere afgørelser og forhøjer méngrad fra 35 % til 75 %. 10.11.2022 Ankestyrelsen genoptager tidligere afgørelser og forhøjer méngrad fra 35 % til 75 %. Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng 23.10.2014 Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng Forsikringsselskab fik ikke tilsidesat skadelidtes erhvervsevnetabsafgørelse 24.06.2014 Forsikringsselskab fik ikke tilsidesat skadelidtes erhvervsevnetabsafgørelse Højesteret pålægger dækfirma ansvar for kundes skade 18.06.2014 Højesteret pålægger dækfirma ansvar for kundes skade Arbejdskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab tilsidesat 23.11.2012 Arbejdskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab tilsidesat