Tilbage

Tag: skøn

Forudbestående lidelser uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetab 21.05.2008 Forudbestående lidelser uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetab Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag 21.05.2008 Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag