Tilbage

Tag: tabsbegrænsningspligt

Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng 23.10.2014 Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning 04.06.2014 Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning Tabt arbejdsfortjeneste frem til tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab 22.02.2011 Tabt arbejdsfortjeneste frem til tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse 18.11.2009 Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag 21.05.2008 Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag