Tilbage

Tag: tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste i en arbejdsskadesag forfalder løbende 22.03.2022 Tabt arbejdsfortjeneste i en arbejdsskadesag forfalder løbende Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket) 26.03.2021 Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket) Arbejdsskadeansvarssag – udmåling 22.09.2020 Arbejdsskadeansvarssag – udmåling Ansvar for arbejdsgiver og ikke grundlag for at afskære tabt arbejdsfortjeneste. 18.02.2019 Ansvar for arbejdsgiver og ikke grundlag for at afskære tabt arbejdsfortjeneste. Vindmølleproducent ansvarlig for arbejdsskade 15.02.2017 Vindmølleproducent ansvarlig for arbejdsskade Tabt arbejdsfortjeneste – også efter arbejdsgivers konkurs. 17.08.2016 Tabt arbejdsfortjeneste – også efter arbejdsgivers konkurs. Tilstrækkeligt godtgjort, at sygemeldt havde krav på tabt arbejdsfortjeneste 10.06.2015 Tilstrækkeligt godtgjort, at sygemeldt havde krav på tabt arbejdsfortjeneste Arbejdsgiver ansvarlig for løfteskade som ikke ville være opstået i normal ryg 22.04.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for løfteskade som ikke ville være opstået i normal ryg Ansvar for ikke at skride effektivt ind over for uforsvarlig adfærd 21.04.2015 Ansvar for ikke at skride effektivt ind over for uforsvarlig adfærd Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng 23.10.2014 Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng