Tilbage

Tag: tjenestemandsstilling

Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag 21.05.2008 Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag