Tilbage

Tag: udbetalt erstatning

Tabt arbejdsfortjeneste frem til tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab 22.02.2011 Tabt arbejdsfortjeneste frem til tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab Højesteretsdom om perioden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 11.03.2008 Højesteretsdom om perioden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste