Tilbage

Tag: ulykkestilfælde

Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet 01.04.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet Færdselslovens objektive ansvarsregel 01.04.2016 Færdselslovens objektive ansvarsregel Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov. 28.01.2005 Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov.