08.12.2019

Takster for AES vejledende udtalelser

I henhold til bekendtgørelse nr. 1265 af 2. december 2019 udgør taksterne for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelser i medfør af erstatningsansvarslovens § 10 pr. 1. januar 2020:

  1. Udtalelse om erhvervsevnetab: 24.690 kr.
  2. Øvrige udtalelser, herunder varigt mén: 9.150 kr.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg