25.11.2019

Takster i henhold til EAL fra 1. januar 2020

I bekendtgørelse nr. 1130 af 15. november 2019 er fastsat følgende takster i henhold til erstatningsansvarslovens bestemmelser om bl.a. svie- og smerte, mén og erhvervsevnetab:

Perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020:

  1. Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 210 kr. (svie- og smertebeløb pr. dag)
  2. Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 80.000 kr. (maksimalt svie- og smertebeløb)
  3. Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 918.000 kr. (100 % mén)
  4. Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.100.500 kr. (120 % mén)
  5. Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.638.000 kr. (maksimal erhvervsevnetabserstatning)
  6. Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 442.000 kr. (børns erhvervsevnetabserstatning)
  7. Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 1.031.000 kr. (forsørgertabserstatning til ægtefælle eller samlever)
  8. Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 173.000 kr. (overgangsbeløb)

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg