10.06.2015

Tilstrækkeligt godtgjort, at sygemeldt havde krav på tabt arbejdsfortjeneste

Vestre Landsret har den 8. juni 2015 afsagt dom vedrørende et krav på tabt arbejdsfortjeneste.

En arbejdsgiver havde anerkendt erstatningsansvaret og betalt tabt arbejdsfortjeneste til en på ulykkestidspunktet vikaransat medarbejder, som fik PTSD efter han kørte en kollega ihjel.

Medarbejderen var ansat gennem et vikarbureau, og kunne ikke forvente sådant vikararbejde i længere tid. Nogle andre vikarkolleger blev ansat hos arbejdsgiveren efter udløbet af vikariatet. Medarbejderen havde inden vikaransættelsen været uden arbejdsindtægt i en årrække på grund af anden sygdom.

På baggrund forklaringer fra kolleger og en arbejdsleder om at hensigten var, at medarbejderen også skulle have haft arbejde direkte hos arbejdsgiver efter udløbet af vikariatet fandt Vestre Landsret tilstrækkeligt dokumentation for, at medarbejderen også fremover havde krav på tabt arbejdsfortjeneste, selvom der ikke var indgået kontrakt og selvom medarbejderen havde haft en længere periode uden arbejde inden ulykken.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg