Peter Giersing

Advokat – møderet for Højesteret

Kontakt

E-mail

pg@advokatkontoret.dk / sikkerpost@advokatkontoret.dk

Mobil

+ 45 4073 4281

Om

Universitet:

Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet i 1987.

Advokatbestalling og møderet:

Advokatbestalling i 1990. Møderet for landsret i 1990, og møderet for Højesteret i 1996.

Styrmands- og skibsførereksamen i 1972. Dommerfuldmægtig i 1987.

Siden 2001 har Peter Giersing været beneficeret forsvarsadvokat ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Endvidere er Peter Giersing beneficeret som forsvarer i kriminalsager, som rettergangsfuldmægtig i civile sager, som udenretlig rådgiver og stedlig medhjælper ved samtlige domstole, som indgår i den grønlandske domstolsordning – det vil sige alle kredsretter, Retten i Grønland, Grønlands Landsret og Højesteret.

Andet:

Certificeret voldgiftsdommer og mediator.

Sprog:

Dansk
Engelsk