Peter Giersing

Peter Giersing

Advokat - møderet for Højesteret Telefon +45 33 12 30 45 Mobil-nummer +45 40 73 42 81
Sekretær Christina Stig-Nielsen E-mail csn@advokatkontoret.dk Direkte-nummer +45 3140 7740

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet i 1987.

Advokatbestalling og møderet:
Advokatbestalling i 1990. Møderet for landsret i 1990, og møderet for Højesteret i 1996.

Styrmands- og skibsførereksamen i 1972. Dommerfuldmægtig i 1987.

Siden 2001 har Peter Giersing været beneficeret forsvarsadvokat ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg og Østre Landsret.

Endvidere er Peter Giersing beneficeret som forsvarer i kriminalsager, som rettergangsfuldmægtig i civile sager, som udenretlig rådgiver og stedlig medhjælper ved samtlige domstole, som indgår i den grønlandske domstolsordning – det vil sige alle kredsretter, Retten i Grønland, Grønlands Landsret og Højesteret.

Andet:
Certificeret voldgiftsdommer og mediator.

Sprog:
Engelsk.