Sager vi har ført

Arbejdsgiver ansvar for ansats tilskadekomst, da den ansatte måtte springe for at undvige en el-stabler

Ankestyrelsen skulle genoptage spørgsmålet om varigt mén. Spørgsmålet om midlertidigt såvel som varigt tab af erhvervsevne blev hjemvist til AES og Ankestyrelsen til fornyet behandling.

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for kranulykke

Kroniske smertesyndrom (fibromyalgi) forårsaget af arbejdsskader

Formodning om årsagssammenhæng mellem psykiske symptomer efter en fysisk arbejdsskadeskade

Beviset for anerkendelse indenfor erhvervssygdomsfortegnelsen

Godtgørelse for varigt mén for psykiske symptomer efter fysiske skader

Arbejdsgiver ansvarlig for tagdækkers fald fra bukkestillads

Ankestyrelsen genoptager tidligere afgørelser og forhøjer méngrad fra 35 % til 75 %.

Principperne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade

Erstatningsnævnet kunne ikke afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsgiver ansvarlig for chaufførs rygskade

Årsagssammenhæng mellem strømstød og nervegener i ansigt og hoved.

Arbejdsgiver ansvarlig for ulykke på stilladsdæk, mens bygherre blev frifundet

Ankestyrelsen 28-22. Arbejdets forhold – privat handling

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders ulykke

Ankenævnet for Patienterstatningen skulle anerkende krav på erhvervsevnetabserstatning

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders tilskadekomst i forbindelse med fald af en kædekasse

Hoved- og underentreprenør ansvarlige for flyvende stilladsplade

Arbejdsgiver ansvarlig for en medarbejders skulderskade