Trafikulykke

Hos Advokatkontoret Bjørst har vi stor viden om og erfaring med at hjælpe tilskadekomne med at få den rigtige erstatning, når de er kommet til skade i et trafiksuheld.

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, kan du have krav på erstatning og godtgørelse – også hvis du selv er skyld i ulykken.

Du kan også have krav på erstatning og godtgørelse, hvis den som er skyld i ulykken er flugtbilist, eller du ikke har fået oplysninger på vedkommende.

Ofte vil der være mulighed for at få hele eller dele af dine advokatudgifter dækket hos det selskab som motorkøretøjet er forsikret hos.

Hos Advokatkontoret Bjørst har vi stor viden om og erfaring med at hjælpe tilskadekomne med at få den rigtige erstatning, når de er kommet til skade i et trafikuheld.

Vi hjælper dig med at få oplyst din sag og sørger for at indhente journaler fra læger/sygehus/sundhedsfaglige behandlere/kommunen, og vi opgør det krav på erstatning, som afspejler det bedst mulige resultat.

Vi står også for korrespondancen med forsikringsselskabet, så du trygt kan fokusere på dit helbred.

Vi står ved din side igennem hele sagens forløb, også hvis sagen skal føres ved domstolene.

Hvis du vil vide mere om hvad du kan opnår i erstatning, kan du læse mere herom under fanen ”erstatning”.