Praktiske oplysninger

 

Ejerforhold

Advokatkontoret Bjørst er et kontorfællesskab mellem:

  • Advokatanpartsselskabet Bjørst med CVR-nr. 44538199. Advokatanpartsselskabet ejes og kontrolles 100 % af Advokatholdingselskabet med CVR-nr. 44537036 , der ejes og kontrolleres 100 % af advokat Malia Barrou, og
  • Giersing & Riewe I/S med CVR-nr. 17522671. Interessentskabets deltagere er advokat Peter Giersing og Advokatanpartsselskabet Riewe 2018. Sidstnævnte ejes af advokat Christian Riewe.

Forsikringsforhold

Advokatanpartsselskabet Bjørst har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring hos HDI. Klienter kan på forespørgsel få oplyst nærmere om advokatkontorets nævnte forsikringsforhold.

Giersing & Riewe I/S har ligeledes tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring hos HDI. Klienter kan på forespørgsel få oplyst nærmere om advokatkontorets nævnte forsikringsforhold.

Bankforhold

Advokatanpartsselskabet Bjørst har klientkonto hos Lån og Spar bank.

Klientbankkonto i Lån og Spar:

  • Klientkonto: 0400 4031161083
  • IBAN:  DK1404004031161083
  • BIC-kode: LOSADKKK

Giersing & Riewe har klientkonto hos Arbejdernes Landsbank.

Klientkonto hos Arbejdernes Landsbank:

  • 5301 04449249
  • IBAN: DK 22530104449249
  • BIC-kode: ALBADKKK

Ansvar og fortrolighed:

Alle advokater hos Advokatkontoret Bjørst er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle medarbejdere hos Advokatkontoret Bjørst er underlagt streng tavshedspligt om de oplysninger vi modtager, og vi følger de advokatetiske regler, der er fastlagt af Advokatsamfundet. Reglerne kan læses på www.advokatsamfundet.dk.