Priser

Du er altid vedkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag. Den indledende vurdering og samtale vil ikke koste dig noget. Som led i vurderingen vil vi give dig et estimat over vores salær, og vi vil hjælpe dig til at vurdere om vores forventede salær står mål med den erstatning vi vil forsøge at skaffe til dig.

Hvis du ønsker at gå videre med sagen, vil vi sende dig et mere detaljeret overblik over hvordan vores salær beregnes.

Det er afgørende for både os og for dig, at forløbet og vores priser er gennemskuelige for dig, så du har grundlag for at vurdere om du ønsker at gå videre med sagen.

Hvis der er en ansvarlig modpart i sagen, skal modpartens forsikring bidrage til at dække dine udgifter til advokatbistand. Der er tale om et bidrag, og du kan derfor ikke regne med at det dækker hele advokatsalæret.

Vi vil dog forsøge at få så stor en del af vores salær som muligt dækket af modparten, så din regning bliver mindre.

Hvis der skal føres retssag, kan der være mulighed for at få dækket dine advokatudgifter. Hvis du har retshjælpsforsikring, kan forsikringsselskabet efter omstændighederne dække udgiften.

Der kan også være mulighed for at opnå fri proces, hvilket betyder at staten dækker din udgift til advokat. For at opnå fri proces, skal du opfylde de økonomiske betingelser. Dem kan du læse mere om her: https://www.civilstyrelsen.dk/sagsomraader/fri-proces/ofte-stillede-spoergsmaal/oekonomiske-betingelser