Gode råd

Hvis du er kommet til skade, og du mener at have et krav på erstatning, er det vigtigt at du sikrer dokumentation for hvad der er sket, hvilke konsekvenser det har haft og eventuelt hvorfor det skete. Ofte handler sagerne ikke kun om hvad der er sket, men om man kan bevise det.

Vi har her samlet nogle gode råd, som du kan følge, hvis du er kommet til skade og mener at have krav på erstatning.

Søg læge:

I sager om personskade er der ofte uenighed om hvilke skader og symptomer den tilskadekomne har. Der er også ofte uenighed om hvad årsagen til skaderne og symptomerne er.

Hvis man er kommet til skade og vil gøre krav på erstatning, skal man kunne bevise at de skader og symptomer man oplever rent faktisk er forårsaget af det, man er blevet udsat for. Det kan for eksempel være en trafikulykke eller en arbejdsskade.

Når man skal bevise hvilke skader man har fået, bliver der lagt stor vægt på lægejournalen. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt konsulterer egen læge eller skadestuen, hvis du er kommet til skade. Det er vigtigt at du i forbindelse med lægekonsultationen beskriver hvad der er sket så præcist som muligt.

Jo længere tid der går, før du søger læge, des sværere kan det være at bevise, at dine skader er opstået ved den hændelse, du har været udsat for. Det er vigtigt at du fortæller lægen om alle de skader du har pådraget dig og alle de steder du har ondt.

Sørg for dokumentation:

Hvis din skade er sket på grund af andre personers handlinger eller forsømmelser, skal du forsøge at samle dokumentation. Jo mere dokumentation du kan samle, des nemmere bliver det at bevise hvad der er sket.

Et par eksempler til illustration:
Hvis du er faldet på et isglat fortov, som grundejeren har glemt at salte, er det vigtigt at tage billeder af stedet.

Hvis du på dit arbejde er kommet til skade på grund af et værktøj eller hjælpemiddel, som ikke fungerede efter hensigten, skal du forsøge at tage billeder eller film, der illustrerer defekten.

Hvis du har været involveret i et færdselsuheld med en anden trafikant, skal du forsøge at få oplysninger om den anden trafikant og eventuelle vidner til ulykken.

Anmeld til forsikring:

Hvis du har været ude for en ulykke, bør du hurtigst muligt anmelde det til forsikringen. Det kan være din egen private forsikring eller en eventuel modparts forsikring. Du kan på www.pensionsinfo.dk se en oversigt over de helbredsforsikringer, du er dækket af.

Dokumentation for udgifter:

Hvis du har haft udgifter til medicin eller behandling, bør du gemme kvitteringerne, da der kan være mulighed for at blive kompenseret for udgifterne.