Patientskade

Hos Advokatkontoret Bjørst har vi styr på juraen, men vi har også indsigt i det rent lægefaglige aspekt, som er afgørende på dette sagsområde.

Du kan få erstatning, hvis du har fået sundhedsfaglig behandling, som har påført dig en skade.

En sundhedsfaglig behandling er behandling givet af autoriserede sundhedspersoner, for eksempel en læge, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller en fysioterapeut.

Behandlingsskader findes i mange former. Du kan for eksempel have fået en skade som følge af:

Denne type sager bliver behandlet hos Patienterstatningen. Afgørelser truffet af Patienterstatningen kan ankes til Patientankenævnet. Hvis man er uenig i afgørelsen fra Patientankenævnet, kan man anlægge en retssag.

Sagsområdet kræver ofte specialiseret advokatbistand med lægefaglig forståelse. Hos Advokatkontoret Bjørst har vi styr på juraen, men vi har også indsigt i det rent lægefaglige aspekt, som er afgørende på dette sagsområde. Vi samarbejder også med læger med særlig erfaring indenfor patientskader.

Hvis du vil vide mere om hvad du kan opnå i erstatning, kan du læse mere herom på ”erstatning”.